مهر و موم کشویی برای درب شیشه ای

  • مهر و موم کشویی برای درب شیشه ای GF-B15

    مهر و موم کشویی برای درب شیشه ای GF-B15

    توضیحات محصول GF-B15 مهر و موم کشویی نصب شده در بیرون برای پروژه های پس از تعمیر مناسب است.اگر درب در جای خود نصب شده باشد، باید عایق صدا، عایق دما، جلوگیری از گرد و غبار و سایر عملکردها را اضافه کنید.نصب آن بر روی سطح پایین درب ساده و راحت است.ظاهر زیباست• طول: 380 میلی متر-1500 میلی متر • شکاف آب بندی: 3 میلی متر-15 میلی متر • پایان: نقره آنودایز • ثابت: پوشش تزئینی آلیاژ آلومینیوم را بردارید، آن را با پیچ نصب کنید، ...