ما گواهینامه "Certifire" را در آوریل 2018 دریافت کردیم

خبر خوب

در طی 3 سال کار با Warrington Center UK، سرانجام ما امتحان و آزمایش را پشت سر گذاشتیم و در آوریل 2018 گواهینامه "Certifire" را دریافت کردیم.

به همه کارکنان "گالفورد" افتخار می کنم!

news_1_1
news_1_2

زمان ارسال: سپتامبر-06-2022